சார்வரி வருடம் தை 25, ஞாயிற்றுக்கிழமை, February 07, 2021 பஞ்சாங்கம் 


திதி : 04:47 AM வரை ஏகாதசி பின்னர் துவாதசி
நட்சத்திரம் : கேட்டை 04:14 PM வரை பிறகு மூலம்
யோகம் : வியாகாதம் 02:00 PM வரை, அதன் பின் ஹர்ஷணம்
கரணம் : பவம் 05:35 PM வரை பிறகு பாலவம் 04:47 AM வரை பிறகு கௌலவம்.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:37 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:08 PM

சந்திரௌதயம் - Feb 07 2:22 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 07 2:03 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 4:42 PM – 6:08 PM

எமகண்டம் - 12:23 PM – 1:49 PM

குளிகை - 3:15 PM – 4:42 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 04:36 PM – 05:22 PM

தியாஜ்யம் - 01:48 PM – 03:20 PM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 7.30am - 8.30am

மாலை 3.30pm- 4.30pm


🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
 *🔱🕉 ஹரி ஓம் நம சிவாய 🕉🔱*
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱

*ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹோரை.*

*காலை 🔔🔔*

*6-7. சூரியன்.👈 அசுபம்.❌*

*7-8. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *8-9.. புதன். 💚 👈சுபம் ✅*
 *9-10.. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *10-11. சனி.. ❤👈அசுபம் ❌*
 *11-12. குரு. 💚 👈சுபம் ✅*
 
*பிற்பகல் 💚💚*

*12- 1. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌*

*1-2. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌*
 *2-3. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✅** 

*3-4. புதன். 💚 👈சுபம் ✅*

*மாலை 🔔🔔*
 *4-5. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *5-6 சனி.. ❤👈அசுபம் ❌*
 *6-7 குரு. 💚 👈சுபம் ✅*
 

*நல்ல நேரம் பார்த்து , நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் – மிக மோசமான தசை , புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்.* 
🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️