ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்கள் வழங்கப்பட்டது


ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வாலாஜா, ஆற்காடு, நெமிலி, சோளிங்கர், அரக்கோணம், கலவை ஆகிய 6 வட்டங்களில் கடந்த 2 வாரங்களாக நடைபெற்ற மக்களுடன் முதல்வர் திட்ட முகாம்கள் மூலம் 3581 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 46. 07 கோடியில் இலவச வீட்டுமனை பட்டாக்களும், 4322 பயனாளிகளுக்கு முழு பரப்பு பட்டா மாறுதல் உத்தரவும் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் ஆர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இலவச வீட்டுமனை பட்டா வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 10,000 பயனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், கடந்த 2 வாரங்களில் 3581 பயனாளிகளுக்கு பட்டா வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 6,419 பயனாளிகளுக்கு விரைவில் பட்டா வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஆர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

முழு பரப்பு பட்டா மாறுதல் உத்தரவு வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் 15,000 பயனாளிகளுக்கு மாறுதல் உத்தரவு வழங்க இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில், கடந்த 2 வாரங்களில் 4322 பயனாளிகளுக்கு மாறுதல் உத்தரவு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 10,678 பயனாளிகளுக்கு விரைவில் மாறுதல் உத்தரவு வழங்கப்படும் என்று அமைச்சர் ஆர் காந்தி தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த திட்டங்களால், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் உள்ள ஏழை, எளிய மக்களுக்கு பெரும் நன்மை கிடைத்துள்ளது.