துளசி செடியை சரியாக பயன்படுத்தாவிட்டால் வீட்டிற்கு துரதிர்ஷ்டம் வரும் என்கிறது வாஸ்து சாஸ்திரம்

Vastu Shastra says that if the Tulsi plant is like this, misfortune will come to the house

வாஸ்து சாஸ்திரத்தின்படி, துளசி செடி ஒரு புனிதமான செடியாக கருதப்படுகிறது. இது வீட்டிற்கு நன்மைகளைத் தருகிறது. இருப்பினும், துளசி செடியை சரியாக பயன்படுத்தாவிட்டால், அது வீட்டிற்கு துரதிர்ஷ்டத்தை கொண்டு வரும் என்று நம்பப்படுகிறது.

ஏகாதசி, ஞாயிறு, கிரகணம் போன்ற விஷேச நாட்களில் துளசி இலைகளை பறிக்கக்கூடாது

ஏகாதசி, ஞாயிறு, கிரகணம் போன்ற விஷேச நாட்களில் துளசி இலைகளை பறிக்கக்கூடாது என்பது ஐதீகம். ஏனெனில், இந்த நாட்களில் துளசி மாதாவின் கோபம் அதிகமாக இருக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. அப்படி இலைகளை பறித்தால், நோய்கள் ஏற்படும், வீட்டில் சண்டைகள் ஏற்படும் என்று கூறப்படுகிறது.

துளசி செடியை வாடி போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும்

துளசி செடியை வாடி போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி வாடிப்போனால் அபசகுணமாக கருதப்படுகிறது. வீட்டில் துளசி செடி வாடி போனால், அது வீட்டில் இருக்கும் நல்ல சக்திகளை அழித்துவிடும் என்று நம்பப்படுகிறது.

வீட்டிற்கு வெளியே துளசி செடியை வைத்து கவனமாக வளர்க்க வேண்டும்

வீட்டிற்கு வெளியே துளசி செடியை வைத்து கவனமாக வளர்க்க வேண்டும். துளசி செடியை வீட்டிற்குள் வைப்பது கூடாது என்று சிலர் கூறுகின்றனர். துளசி செடியை வீட்டிற்குள் வைத்தால், வீட்டில் இருக்கும் தெய்வங்களின் கோபம் அதிகமாகும் என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள்.

துளசி செடியை சரியாக பயன்படுத்துவதன் மூலம், வீட்டில் இருக்கும் நன்மைகளை அதிகரிக்கலாம்

துளசி செடியை சரியாக பயன்படுத்துவதன் மூலம், வீட்டில் இருக்கும் நன்மைகளை அதிகரிக்கலாம். துளசி இலைகளை பறிக்கும் போது, துளசி மாதாவின் பக்தியுடன் பறிக்க வேண்டும். துளசி செடியை வாடி போகாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும். வீட்டிற்கு வெளியே துளசி செடியை வைத்து கவனமாக வளர்க்க வேண்டும். இதன் மூலம், வீட்டில் இருக்கும் நல்ல சக்திகள் அதிகரிக்கும், துரதிர்ஷ்டம் நம்மை நெருங்காது.