வெள்ளிக்கிழமை கட்டி கற்பூரத்தில் கிராம்பு போட்டு ஏற்றுவதன் மூலம் கிடைக்கும் ஐஸ்வர்யம்


வெள்ளிக்கிழமை கட்டி கற்பூரத்தில் கிராம்பு போட்டு ஏற்றுவது என்பது ஒரு சிறந்த ஆன்மீக பரிகாரமாகும். இந்த பரிகாரத்தை செய்வதன் மூலம் வீட்டில் இருக்கும் பணக்கஷ்டம் நீங்கி, அளவில்லா ஐஸ்வரியம் பெருகும் என்று நம்பப்படுகிறது.

இந்த பரிகாரத்தை செய்வதற்கு, முதலில் வீட்டை சுத்தம் செய்து, பூஜை அறையில் மகாலட்சுமியின் படத்தை வைத்து, பால் பாயாசம் பிரசாதம் படைக்க வேண்டும். பிறகு, கட்டி கற்பூரத்தில் 5 கிராம்பு போட்டு, சுவாமி படத்திற்கு ஆரத்தி காட்ட வேண்டும். இந்த புகையை வீடு முழுவதும் காண்பிக்கலாம்.

இந்த பரிகாரத்தின் போது, கனகதாரா ஸ்தோத்திரத்தை ஒலிக்க வேண்டும். கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் என்பது மகாலட்சுமியை வழிபடும் ஒரு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஒலிப்பதன் மூலம் மகாலட்சுமியின் அருள் கிடைக்கும்.

இந்த பரிகாரத்தை வெள்ளிக்கிழமைதோறும் தொடர்ந்து செய்தால், நிச்சயம் பலன் கிடைக்கும் என்று நம்பப்படுகிறது. இந்த பரிகாரத்தை செய்யும்போது, மனதளவில் நம்பிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்.

பரிகாரம் செய்வதற்கான பின்னணி


கற்பூரம், கிராம்பு ஆகியவை துர்சக்திகளை விரட்டும் தன்மை கொண்டவை. இந்த புகையை வீடு முழுவதும் காண்பிப்பதால், வீட்டில் இருக்கும் துர்சக்திகள் வெளியேறி, பணக்கஷ்டத்தை கொடுக்கும் எல்லா துன்பங்களும் நீங்கும்.

கனகதாரா ஸ்தோத்திரம் என்பது மகாலட்சுமியின் அருள் பெற உதவும் ஒரு ஸ்தோத்திரம். இந்த ஸ்தோத்திரத்தை ஒலிப்பதன் மூலம் மகாலட்சுமியின் அருள் கிடைத்து, வீட்டில் ஐஸ்வர்யம் பெருகும்.


வெள்ளிக்கிழமை வீட்டில் ஒரு கட்டி கற்பூரத்தை இப்படி ஏற்றினால் கஷ்டங்கள் எல்லாம் இந்த நெருப்பில் பொசுங்கிப் போய்விடும். உங்கள் வீட்டில் அளவில்லா ஐஸ்வரியம் ஊற்றெடுக்கும்