ராணிப்பேட்டையில் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு கலெக்டர் அலுவலகம் மற்றும் தலமை தபால்நிலையம் அலங்காரம்
ராணிப்பேட்டையில் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு கலெக்டர் அலுவலகம் மற்றும் தலமை தபால்நிலையம் அலங்காரம் செய்யப்பட்டுள்ளது. கலெக்டர் அலுவலகம் முழுவதும் தேசிய கொடியின் மூவர்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் விதமாக ஒளிரும் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டுள்ளது. இரவு நேரத்தில் மூவர்ணத்தில் ஜொலிக்கும் ராணிப்பேட்டை மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தை பொதுமக்கள் பலரும் ஆர்வத்துடன் பார்த்து சென்றனர்.
அதேபோன்று ராணிப்பேட்டை தலமை தபால்நிலையமும் தேசிய கொடிபோன்று மூவர்ணத்தில் மின் விளக்கு அலங்காரம் செய்யப்பட்டிருந்தது. தேசிய கொடியின் மூவர்ணங்களை பிரதிபலிக்கும் மின்விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட கலெக்டர் அலுவலகம் மற்றும் தலமை தபால்நிலையம் சுதந்திர தின விழாவை முன்னிட்டு ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் ஒரு விழாத் தோற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
சுதந்திர தின விழாவை கொண்டாடும் விதமாக ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பல்வேறு விழாக்கள் மற்றும் நிகழ்ச்சிகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இதில் கலெக்டர் அலுவலகம் மற்றும் தலமை தபால்நிலையத்தின் மின்விளக்கு அலங்காரம் ஒரு முக்கிய அம்சமாகும். இந்த அலங்காரம் சுதந்திர தின விழாவின் முக்கியத்துவத்தை மக்களுக்கு உணர்த்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது.