கனவுகள் என்பது நமது ஆழ் மனதில் இருக்கும் எண்ணங்கள், உணர்வுகள் மற்றும் அனுபவங்களின் பிரதிபலிப்பாகும். சில கனவுகள் நமக்கு புரியும்படி இருக்கும், சில கனவுகள் நமக்கு புரியாதபடி இருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது, நம்மால் புரியாத கனவுகளை நாம் அப்படியே விட்டுவிடக்கூடாது. அவை நமக்கு ஏதாவது ஒரு தகவலைத் தர முயற்சிக்கின்றன. அந்த தகவலை நாம் புரிந்துகொண்டு, அதன்படி செயல்பட வேண்டும்.

ஒருவர் கனவில் இறைவனை கண்டால், அது மிகவும் நல்ல பலனைத் தரும் கனவு என்று நம்பப்படுகிறது. இறைவனை கண்டால், நமக்கு எல்லா நல்ல விஷயங்களும் நடக்கும். நமது வாழ்க்கை நல்ல முறையில் அமையும். நமது வேண்டுதல்கள் அனைத்தும் நிறைவேறும்.

இறைவனை கனவில் கண்டால், அடுத்த நாள் கோவிலுக்குச் சென்று இறைவனை வழிபட வேண்டும். இறைவனை வழிபட்ட பிறகு, ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்தைச் செய்ய வேண்டும். ஏதாவது ஒரு ஏழைக்கு உணவளிக்க வேண்டும். ஏதாவது ஒரு ஏழைக்கு உடை கொடுக்க வேண்டும். ஏதாவது ஒரு ஏழைக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும். இப்படிச் செய்வதன் மூலம், நாம் இறைவனின் அருள் பரிசுகளைப் பெறுவோம்.

கனவில் இறைவனை கண்டால், அது நமக்கு ஒரு நல்ல அடையாளம். அது நமக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. அதை நாம் நம் வாழ்க்கையில் நல்ல முறையில் பயன்படுத்த வேண்டும்.