திருப்பத்தூர் அரசு மருத்துவமனையில் ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறையால் அரை மணி நேரத்திற்கு ஒருவர் என 4்பேர் அடுத்தடுத்து உயிரிழப்பு