விவசாயிகளின் நேரடி சூப்பர் மார்க்கெட்
பெங்களூரில் துவங்கியது.. இடைத்தரகர் இல்லாத இந்தியாவின் முதல் சூப்பர் மார்க்கெட்

விவசாயி வாழ்க