சார்வரி வருடம் தை 7, புதன்கிழமை, January 20, 2021 பஞ்சாங்கம்


திதி : 01:15 PM வரை சப்தமி பின்னர் அஷ்டமி
நட்சத்திரம் : ரேவதி 12:36 PM வரை பிறகு அஸ்வினி
யோகம் : ஸித்தம் 07:30 PM வரை, அதன் பின் ஸாத்தியம்
கரணம் : வனசை 01:15 PM வரை பிறகு பத்திரை 02:31 AM வரை பிறகு பவம்.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:39 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:00 PM

சந்திரௌதயம் - Jan 20 11:38 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Jan 21 12:11 AM

அசுபமான காலம்

இராகு - 12:19 PM – 1:45 PM

எமகண்டம் - 8:04 AM – 9:29 AM

குளிகை - 10:54 AM – 12:19 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 11:57 AM – 12:42 PM

தியாஜ்யம் - 11:06 AM – 12:54 PM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 9.30am - 10.30am

மாலை 4.30pm - 5.30pm