சேமிப்புக்கு உரிய கிரகம்

ஜோதிட சாஸ்திரத்தில், சனி பகவான் சேமிப்பின் காரகராகக் கருதப்படுகிறார். சனி பகவான் மகர ராசி மற்றும் கும்ப ராசியில் உச்சம் பெறுகிறார். எனவே, மகர ராசி மற்றும் கும்ப ராசியில் பிறந்தவர்கள் சிறந்த சேமிப்பாளர்களாக இருப்பார்கள்.

புதன் பகவான் இரண்டாம் நிலை சேமிப்புக் காரகராகக் கருதப்படுகிறார். புதன் பகவான் பன்னிரெண்டாம் பாவத்தில் பலமாக இருந்தால், அது சிறந்த வருமானம் மற்றும் சேமிப்பை அளிக்கும். புதன் பகவான் அசுப தொடர்புகள் பெற்றிருந்தால், எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் சேமிக்க முடியாது.

புதன் பகவான் சுக்கிரனுடன் சேர்ந்தால் குறைந்த கால முதலீட்டை குறிக்கும். புதன் பகவான் குருவுடன் சேர்ந்தால் மத்திம கால முதலீட்டை குறிக்கும். புதன் பகவான் சனியுடன் சேர்ந்தால் நீண்ட கால முதலீட்டை குறிக்கும்.

சேமிப்பை அதிகரிக்க சில ஜோதிட குறிப்புகள்:

  • சனி பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் பலமாக இருக்க வேண்டும்.
  • புதன் பகவான் உங்கள் ஜாதகத்தில் பலமாக இருக்க வேண்டும்.
  • பன்னிரெண்டாம் பாவம் உங்கள் ஜாதகத்தில் பலமாக இருக்க வேண்டும்.
  • புதன் பகவான் அசுப கிரகங்களுடன் சேரக்கூடாது.
  • புதன் பகவான் சுக்கிரன் அல்லது குருவுடன் சேர்ந்தால் சிறந்தது.

ஜோதிட குறிப்புகளைப் பின்பற்றி சேமிப்பை அதிகரிக்கலாம்.