ராணிப்பேட்டை நகரம், முத்துக்கடை, ஆட்டோ நகர், வி.சி.மோட்டூர், ஜெயராம் நகர், பழைய ஆற்காடு சாலை, காந்தி நகர், மேல்புதுப்பேட்டை, பிஞ்சி, அல்லிகுளம், சின்ன தகரகுப்பம், வாலாஜா நகரம், தேவதானம், குடி மல்லூர், வீசி.மோட்டூர், வன்னிவேடு, அம்மணந்தாங்கல், பெல்லியப்பா நகர், டி.கே.தாங்கல், சென்னசமுத்திரம், பூண்டி, சாத்தம்பாக்கம், பாகவெளி, முசிறி, வள்ளும் பாக்கம், அனந்தலை, ஒழுகூர், வாங்கூர், செங்காடு, மோட்டூர், செங்காடு, கன்னிகாபுரம், எடையகுப்பம், படியம்பாக்கம்.