காவேரிப்பாக்கம், அத்திப்பட்டு. ஆலப்பாக்கம், மாமண்டூர்,வேகாமங்களம், முசிறி, துறை பெரும்பாக்கம். மகாணிப்பட்டு, கட்டளை, அய்யம்பேட்டைசேரி, உப்பரந்தாங்கல், ராஜபாளையம், பன்னியூர் கூட்ரோடு, பெரிய கிராமம், ஈராள்சேரி. ராமாபுரம், கடப்பேரி, சுமைதாங்கி, திருப்பாற்கடல் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராமங்கள்.

பனப்பாக்கம். மேலபுலம், பிள்ளைப்பாக்கம், வேலி யநல்லூர், நெடும்புலி, தண்டலம், ரெடிவளம், அகவலம், தென்மாம்பாக்கம், பெருவளையம், சிறுவளையம், ஊளியாநல்லூர், கர்ணாவூர்,துறையூர், பள்ளிபட்டறை.

பனப்பாக்கம், மேலபுலம், பிள்ளைப்பாக்கம், வேலி யநல்லூர். நெடும்புலி, தண்டலம், ரெடிவளம், அகவ லம், தென்மாம்பாக்கம், பெருவளையம் சிறுவளையம், ஊளியாநல்லூர்,கர்ணாவூர், துறையூர், பள்ளிபட்டறை. 

காலை 9 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை
மாம்பாக்கம், குப்பிடிசாத்தம். மருதம், இருங்கூர், பென்னகர், வாழப்பந்தல், வேம்பி, அத்தியானம். ஆருர், வடக்குமேடு, தட்டச்சேரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகள்.

காலை 9 மணி முதல் 2 மணி வரை ஆரூர்.கன்னிகாபுரம், மருதம், இருங்கூர்