திதி : 01:09 AM வரை சதுர்தசி பின்னர் அமாவாசை
நட்சத்திரம் : உத்திராடம் 02:12 PM வரை பிறகு திருவோணம்
யோகம் : ஸித்தி 07:02 AM வரை, அதன் பின் வ்யதீபாதம் 05:08 AM வரை, அதன் பின் வரியான்
கரணம் : பத்திரை 01:34 PM வரை பிறகு சகுனி 01:09 AM வரை பிறகு சதுஷ்பாதம்.


சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:36 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:09 PM

சந்திரௌதயம் - Feb 10 5:19 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 10 4:59 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 12:23 PM – 1:49 PM

எமகண்டம் - 8:03 AM – 9:29 AM

குளிகை - 10:56 AM – 12:23 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 11:59 AM – 12:46 PM

தியாஜ்யம் - 06:11 PM – 07:47 PM


நல்ல நேரம்:- 
காலை 9.30 -am10.30am
மாலை 4.30pm - 5.30pm