சார்வரி வருடம் தை 23, வெள்ளிக்கிழமை, February 05, 2021 பஞ்சாங்கம்

திதி : 10:07 AM வரை அஷ்டமி பின்னர் நவமி
நட்சத்திரம் : விசாகம் 06:28 PM வரை பிறகு அனுஷம்
யோகம் : வ்ருத்தி 07:20 PM வரை, அதன் பின் துருவம்
கரணம் : கௌலவம் 10:07 AM வரை பிறகு சைதுளை 09:09 PM வரை பிறகு கரசை.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:38 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:07 PM

சந்திரௌதயம் - Feb 05 12:23 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 05 12:18 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 10:56 AM – 12:22 PM

எமகண்டம் - 3:15 PM – 4:41 PM

குளிகை - 8:04 AM – 9:30 AM

துரமுஹுர்த்தம் - 08:56 AM – 09:41 AM, 12:45 PM – 01:31 PM

தியாஜ்யம் - 10:16 PM – 11:47 PM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 9.30am - 10.30am

மாலை 4.30pm - 5.30pm