சார்வரி வருடம் மாசி 5, புதன்கிழமை, February 17, 2021 பஞ்சாங்கம்


திதி : சஷ்டி
நட்சத்திரம் : அஸ்வினி 11:49 PM வரை பிறகு பரணி
யோகம் : சுப்ரம் 02:38 AM வரை, அதன் பின் பராம்யம்
கரணம் : கௌலவம் 07:00 PM வரை பிறகு சைதுளை.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:34 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:11 PM

சந்திரௌதயம் - Feb 17 10:11 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 17 10:50 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 12:22 PM – 1:50 PM

எமகண்டம் - 8:01 AM – 9:28 AM

குளிகை - 10:55 AM – 12:22 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 11:59 AM – 12:45 PM

தியாஜ்யம் - 10:39 AM – 12:27 PM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 9.30am- 10.30am

மாலை 4.30pm - 5.30pm