சார்வரி வருடம் மாசி 2, ஞாயிற்றுக்கிழமை, February 14, 2021 பஞ்சாங்கம்


திதி : 01:59 AM வரை திருதியை பின்னர் சதுர்த்தி
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி 04:33 PM வரை பிறகு உத்திரட்டாதி
யோகம் : ஸித்தம் 01:12 AM வரை, அதன் பின் ஸாத்தியம்
கரணம் : சைதுளை 01:23 PM வரை பிறகு கரசை 01:59 AM வரை பிறகு வனசை.


சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:35 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:10 PM

சந்திரௌதயம் - Feb 14 8:21 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 14 8:31 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 4:43 PM – 6:10 PM

எமகண்டம் - 12:23 PM – 1:50 PM

குளிகை - 3:17 PM – 4:43 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 04:37 PM – 05:24 PM

தியாஜ்யம் - 02:55 AM – 04:39 AM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 6.00am- 7.00am

மாலை 3.30pm- 4.30pm