சார்வரி வருடம் தை 18, ஞாயிற்றுக்கிழமை, January 31, 2021 பஞ்சாங்கம்

திதி : 08:24 PM வரை திருதியை பின்னர் சதுர்த்தி
நட்சத்திரம் : பூரம் 01:18 AM வரை பிறகு உத்திரம்
யோகம் : சோபனம் 12:32 PM வரை, அதன் பின் அதிகண்டம்
கரணம் : வனசை 09:20 AM வரை பிறகு பத்திரை 08:24 PM வரை பிறகு பவம்.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:39 AM

சூரியஸ்தமம் - 6:05 PM

சந்திரௌதயம் - Jan 31 8:40 PM

சந்திராஸ்தமனம் - Feb 01 9:19 AM

அசுபமான காலம்

இராகு - 4:39 PM – 6:05 PM

எமகண்டம் - 12:22 PM – 1:48 PM

குளிகை - 3:14 PM – 4:39 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 04:33 PM – 05:19 PM

தியாஜ்யம் - 08:06 AM – 09:37 AM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 7.30am - 8.30am

மாலை 3.30pm - 4.30pm

🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
 *🔱🕉 ஹரி ஓம் நம சிவாய 🕉🔱*
🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉🕉
🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱🔱

*ஞாயிற்றுக்கிழமை ஹோரை.*

*காலை 🔔🔔*

*6-7. சூரியன்.👈 அசுபம்.❌*

*7-8. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *8-9.. புதன். 💚 👈சுபம் ✅*
 *9-10.. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *10-11. சனி.. ❤👈அசுபம் ❌*
 *11-12. குரு. 💚 👈சுபம் ✅*
 
*பிற்பகல் 💚💚*

*12- 1. செவ்வா.❤ 👈அசுபம் ❌*

*1-2. சூரியன்.❤ 👈அசுபம் ❌*
 *2-3. சுக்கிரன்.💚 👈சுபம் ✅** 

*3-4. புதன். 💚 👈சுபம் ✅*

*மாலை 🔔🔔*
 *4-5. சந்திரன்.💚 👈சுபம் ✅*
 *5-6 சனி.. ❤👈அசுபம் ❌*
 *6-7 குரு. 💚 👈சுபம் ✅*
 

*நல்ல நேரம் பார்த்து , நல்ல ஹோரை பார்த்து செய்யும் காரியங்கள் – மிக மோசமான தசை , புக்தி காலங்களிலும் உங்களுக்கு ஒரு அரு மருந்தாக அமையும்.* 
🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️🕉️