வேலூர் மாவட்டத்தில் காளை விடும் தேதிகள் :-
14.01.2021 அணைக்கட்டு
15.01.2021 அத்தியூர் , பனமடங்கி
16.01.2021 சோழவரம் , கிழ்முட்டுகூர்,  மூஞ்சூர்பட்டு
17.01.2021 கிழ்அரசம்பட்டு , புதூர் , வீரசெட்டிபள்ளி
18.01.2021 சேர்பாடி , பாக்கம்பாளையம் , இறைவன்காடு
20.01.2021 பெரிய ஏரியூர்
21.01.2021 மேல்மயில் , கீழ்கொத்தூர் , 
24.01.2021 கம்மவான்பேட்டை
26.01.2021 கிழ்வல்லம் , கரசமங்கலம் ,அரியூர்
27.01.2021 ஆற்காட்டான் குடிசை,
28.01.2021 சின்னபாலம்பாக்கம்
29.01.2021 வன்றங்தாங்கல்
03.02.2021 பொய்கை, வேப்பனேரி 
04.02.2021 கெங்கநல்லூர். சிலேரி
05.02.2021  மருதவல்லி பாளையம், நாகல், கம்பசமுத்திரம் 
10.2.2021 சாத்துமதுரை , செங்குட்டை
14.02.2021 பென்னாத்தூர் , மேல்வல்லம் ,  வக்னம்பட்டி
17.02.2021 பென்னாதூர் 
20.02.2021 EB காலணி
21.02.2021 இலவம்பாடி
22.02.2021 பள்ளிகொண்டா , அக்ராவரம் 
24.02.2021 ராமபுரம் 
25.02.2021 காட்பாடி, ஆன்டிகொட்டா
26.02.2021 துத்திகாடு