சார்வரி வருடம் தை 4, ஞாயிற்றுக்கிழமை, January 17, 2021 பஞ்சாங்கம்


திதி : 08:08 AM வரை சதுர்த்தி பின்னர் பஞ்சமி
நட்சத்திரம் : பூரட்டாதி
யோகம் : வரியான் 06:33 PM வரை, அதன் பின் பரீகம்
கரணம் : பத்திரை 08:08 AM வரை பிறகு பவம் 08:36 PM வரை பிறகு பாலவம்.

சூரியன் மற்றும் சந்திரன் நேரம்

சூரியோதயம் - 6:39 AM

சூரியஸ்தமம் - 5:58 PM

சந்திரௌதயம் - Jan 17 9:48 AM

சந்திராஸ்தமனம் - Jan 17 9:52 PM

அசுபமான காலம்

இராகு - 4:33 PM – 5:58 PM

எமகண்டம் - 12:19 PM – 1:44 PM

குளிகை - 3:09 PM – 4:33 PM

துரமுஹுர்த்தம் - 04:27 PM – 05:13 PM

தியாஜ்யம் - 12:58 PM – 02:40 PM

நல்ல நேரம்:- 

காலை 7.30am - 8.30am

மாலை 1.30pm - 2.00pm.