கோவை கல்லூரி மாணவர்கள் குடியாத்தம் அடுத்த கூடநகரம் பகுதியில் ஆய்வு

கிபி 9ஆம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டுகள் குடியாத்தம் வட்டம் கூடநகரம் கிராமத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்டது.

கோவை கல்லூரி மாணவர்கள் குடியாத்தம் அடுத்த கூடநகரம் பகுதியில் ஆய்வு